Selamat Datang

Sabtu, 26 Mac 2011

Bahaya menjadi agen penyambung Qazaf

Apabila menqazaf (tuduh zina/liwat) oleh seseorang akan seseorang lain, lalu berkata orang ke-tiga: benar dakwaan mu.. maka orang ke-tiga itu juga qazif (pembuat qazaf) ~ al-Mughni li ibni Qudamah (m/s 258, jilid 12, cetakan Dar Hadis Qaherah 2004)3 hukum bg orang yang qazaf tanpa penyaksian 4 orang saksi (yang adil):

1. 80 sebatan.

2. Penyaksian tidak diterima selamanya (tidak diterima walaupun setelah bertaubat - mengikut pandangan kebanyakan ulama tabien seperti AlHasan Al Basri, Ibrahim An-Nukhai, Saied bin Jubair, Sufian As Thauri, Abu Hanifah dan Syuraih al-Qadhi)

3. Dihukum sebagai fasiq.

- Hukum ini diistinbat dari surah An-Nur, ayat 4.Ingatlah, Nabi saw bersabda. "Milikilah lidah kamu" (sohih, riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi) dengan erti, jangan mudah melafazkan sesuatu yang tidak pasti dan keji. Allah bagi peringatan " tidak melafazkan sesuatu perkataan kecuali ada di sisinya roqib atid ( mencatat untuk dihadapkan di hadapan Allah nanti) " - Qaf, ayat 8.Bagi yang diqazaf atau difitnah, semoga pesanan Yaaqub kepada dirinya terhadap ujian yang dihadapi anaknya Yusuf alahimassalam menjadi penawar;

" kalau begitu sabarlah dengan baik, Allah jua lah yang dipohonkan pertolongannya di atas apa yang kamu (saudara-saudara Yusuf yang lain) lakukan" - Yusuf, ayat 18.

Tiada ulasan: